BENEDICTUS D’ESPINOSA

Welkom bij dit weblog, dat zich ten doel stelt om de geïnteresseerde lezer de teksten van Spinoza te verduidelijken.

Gebruik wordt gemaakt van de bestaande literatuur. De bronvermelding vindt daarbij plaats. Tevens wordt bij de bronvermelding een afbeelding van de "cover" van het desbetreffende boek geplaatst. 
Kennis van zowel de persoon als van zijn gedachtegoed is van belang, omdat Spinoza mogelijk tot en met de vorige eeuw de belangrijkste filosoof van Nederland is geweest en mogelijk ook deze eeuw dat zal blijven. 
Inmiddels is omtrent zijn persoon en over zijn gedachtegoed al redelijk veel gepubliceerd. De vraag is echter of na Spinoza zijn gedachtegoed volledig is uitgewerkt. In de weblogs zal hierop nader worden ingegaan. 
Uitgebreide artikelen worden op een afzonderlijke website geplaatst. Deze website kan worden benaderd via de eerste link in de rechter kolom van dit weblog.

Tractatus De Intellectus Emendatione

Dit blog is de eerste van een reeks over deze belangrijke verhandeling.

De tekst van dit vertoog is als volgt ingedeeld.

  • Inleiding;
  • Het hoogste goed;
  • Het wezen van de methode;
  • Het eerste deel van de methode (ideeën: fictieve, onware en twijfelachtige);
  • Herinneren en vergeten;
  • Het tweede deel van de methode ( het wezen van het verstand);
  • Definities;
  • De eigenschappen van het verstand. 
Deze indeling is ontleend aan het boek van Theo Verbeek, getiteld "Verhandeling over de verbetering van het verstand".

 

Vereniging Het Spinozahuis

Wat is er aan de hand bij de Vereniging?

Website wordt niet bijgehouden en bestellingen bij de webshop worden niet afgehandeld.

Lijdt de Vereniging een tanend bestaan? 

Brieven aan en van Spinoza

BriefwisselingDe brieven aan en van Spinoza gaan onder meer over god en het kwaad. De brieven verdiepen de kennis over het werk van Spinoza en geven een interessant tijdsbeeld van de werken van Spinoza.

De briefwisseling is neergelegd in het overbekende boek van Fokke Akkerman met dezelfde titel uit 1977. Het is uiterst jammer dat dit boek niet meer in de handel is. Wel is het boek nog te lezen via bibliotheken.

De brieven over god zijn sowieso nog te lezen via de blog van Karel D'huyvetters, waarvan een link in de rechterkolom aanwezig is (Spinoza in Vlaanderen).
Zie voorbeeld. 
Onbekend is of er recensies zijn op de hertaling van de brieven over god van Karel D'huyvetters. 

Boek Miriam van ReijenDe brieven over het kwaad zijn ook te lezen via het boek van Miriam van Reijen.
Zie recensie Stan Verdult van 3 oktober 2012. http://spinoza.blogse.nl/log/de-brieven-over-het-kwaad-briefwisseling-van-blijenbergh-en-spinoza-hertaald.html
De recensie van Stan Verdult is helaas niet anders te typeren dan als enerzijds een lofprijzing van haar boek, met anderzijds een aanvulling van een paar flauwekulopmerkingen. Zie "Lees verder".

Meer van inhoudelijke aard en steekhoudend zijn de opmerkingen Karel D'huyvetters in zijn recensie van 13 oktober 2012 met aardige afbeelding.Spinoza ziet kritisch toe op de reflectie van Miriam op zijn wer

Ook de recensie van Karel D'huyvetters geeft niet zozeer kritiek op het boek van Miriam van Reijen, maar leidt bij hem tot nadere vragen over de materie, over het inhoudelijke dus.

Er is slechts één conclusie mogelijk en dat is, dat Miriam van Reijen een goed boek heeft geschreven.
Een goed boek, omdat het vlot leest en ook prikkelt tot nadere en verdere studie.

In een volgend blog wordt nader op de brieven over god en over het kwaad terug gekomen. 

Lees verder...

Anna Forbes Liddell

Stan Verdult heeft wederom een interessante blog geschreven en wel over Anna Forbes Liddell.  

De vraag dringt zich wel op wat je ermee moet.

Er zijn al veel te veel scribenten die van alles vinden over van alles. Dat zou je "babbel-lectuur" kunnen noemen.

Interessanter is het om (semi) wetenschappelijke literatuur te lezen in plaats van gebabbel. De voormelde (semi) wetenschappelijke literatuur zou je juist verwachten van iemand met een academische achtergrond. 

Hopelijk mogen we toch nog een wat wetenschappelijker vervolg verwachten op het blog over Anna Forbes Liddell. 

Stan Verdult maakt reclame voor bijeenkomsten Maarten van Buuren

Het leek onmogelijk, maar Stan Verdult is overstag gegaan. Hij maakt reclame voor presentaties van Maarten van Buuren.

Zie zijn blog van vandaag. http://spinoza.blogse.nl/log/maarten-van-buuren-over-spinoza-in-crea.html

 

Het afscheidssymposium van Piet Steenbakkers

Vandaag is zowel op het blog van Stan Verdult als op het blog "Benedictus d'Espinosa" een mededeling gedaan omtrent het afscheidssymposium van Piet Steenbakkers.

Deze mededelingen geven aanleiding om in een volgend blog te hebben over het al dan niet functioneren van de Vereniging Het Spinozahuis. 

Lees verder...